Voor het eerst stemmen op maar één partij

Voor het eerst stemmen op maar één partij


In de republiek der Nederlanden ontstond bijna 4 jaar geleden een wet die alles veranderde. De scheiding der machten werd opgeheven, omdat zogenaamt “de efficiëntie” omhoog moest. De huidige premier van dat moment, Mark Rutte, kreeg hierdoor onbeperkte macht, die inhield dat hij zowel de wettelijke macht bestuurde, als de uitvoerende en rechtelijke macht.

Door deze nieuwe wetgeving had premier Mark Rutte de autoriteit om wetten direct te implementeren in onze samenleving, zonder enig overleg en goedkeuring van de eerste of tweede kamer. Hij kon alles in zijn eentje beslissen, hij ging immers ook over de uitvoerende macht, dus niemand kon echt iets maken.

De eerste actie die hij beging als “pro-democratisch” premier was een wet invoeren die er voor zorgde dat alle volgende verkiezingen  zouden worden georganiseerd en gecontroleerd door de nieuw opgerichte “Nationale Verkiezingscommissie”, die volledig bestond uit leden die hij zelf had uitgezocht.

Deze commissie kreeg de taak om regels voor de verkiezingen vast te stellen, stemlokalen te beheren, stemmen te tellen en uitslagen te bevestigen. Officieel was dit om de onafhankelijkheid van de verkiezingen te waarborgen, maar in praktijk hield dit in dat de commissie de macht had om de uitkomsten van de verkiezingen te manipuleren ten gunste van de VVD(de partij van premier Mark Rutte).

Bovendien introduceerde hij vrijwel direct daarna wetten en regels die het onmogelijk maken om als oppositiepartij mee te mogen doen aan de verkiezingen, door bizarre eisen te stellen. En de media werd strenge zwijgingswetten opgelegd, en mocht alleen nog maar over sport praten sinds dien.

Toen gisteravond de eerste verkiezingen onder dit systeem plaats vonden, was het resultaat voorspelbaar. De VVD heeft met de overgrote meerderheid van de stemmen gewonnen. Beschuldigen van fraude en manipulatie volgden al snel vanuit de VTN, maar zonder de onafhankelijke rechters om deze claims te onderzoeken werd dit al snel uitgesloten.

De buurlanden uitten scherpe kritiek op de verkiezingen in de republiek, maar binnen in het land heeft de premier effectief alle mechanismen uitgeschakeld, die hem zouden kunnen weerhouden van het behouden van zijn macht. Vrije verkiezingen in Nederland behoren tot het verleden, allemaal als direct gevolg van de afschaffing van de trias politica.

Stay Trouw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top