Interview met maatschappijleerdocent Chambon over afschaffing Trias Politica

Interview met maatschappijleerdocent Chambon over afschaffing Trias Politica


Vandaag heeft de redactie van Trouw, de enige betrouwbare krant van Nederland een interview gedaan met Maatschappijleerdocent, meneer Chambon. Hij spreekt over de recente wetswijzigingen, waardoor de trias politica is afgeschaft.

We stelden 2 vragen, “Wat vind u van de recente afschaffing van de trias politica? En wat zullen de gevolgen er van zijn?”. Meneer Chambon: “Het is zorgwekkend, om dit zacht uit te drukken. De trias politica, ofwel scheiding der machten is het essentiële principe van onze moderne democratie. Door deze af te schaffen, zal technisch gezien alle macht bij één persoon te recht komen, de premier. Hij zal dan macht hebben over alle 3 de machten, waardoor hij niet alleen bepaald wat de wetten zijn, maar ze direct ook uitvoert en mensen er voor terechtstelt. Dus technisch gezien kan doen wat hij wilt.

De gevolgen hiervan kunnen aanzienlijk zijn. Zonder de zogeheten “checks and balances” heeft de premier, zoals net genoemt, vrijspel bij het creëren van wetten en het handhaven ervan. Dit kan leiden tot willekeurige arrestaties, onderdrukking van vrije meningsuiting en een algemeen gevoel van angst om gearresteerd te worden. We hebben gezien hoe autoritaire regimes deze macht in het verleden misbruikt hebben en we moeten er alles aan doen om dit te voorkomen”, aldus meneer Chambon.

Stay Trouw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top